Links

ALGEMEEN

Jezus leren kennen

Jezus Christus is de centrale figuur binnen het christelijk geloof. Wanneer je meer wilt weten over het christendom dan kan je niet om Jezus heen. Het woord christenen verwijst ook naar Christus. Het betekent: zij die bij Christus (Jezus) horen. Heel kort gezegd wordt in de manier hoe Jezus hier op aarde leefde en hoe Hij stierf en weer opstond Gods liefde voor jou zichtbaar.
Voor meer informatie willen we je verwijzen naar:
https://www.waaromgeloven.nl/
https://www.alphanederland.org
Natuurlijk willen we je ook graag in een persoonlijk gesprek meer vertellen over wie Jezus is.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is ongewild alleen zijn. Het komt voor bij zowel oudere als jonge mensen. Veel mensen hebben zich wel eens voor korte of langere tijd eenzaam gevoeld. Het heeft niet altijd te maken met het aantal sociale contacten dat je hebt. Het ontstaat wanneer je jezelf niet meer kunt delen, of verbinden met anderen. Vaak heeft eenzaamheid te maken met andere problemen, zoals verlies en rouw, gezondheidsklachten of problemen op het gebied van sociale vaardigheden.

www.eenzaam.nl
www.wikipedia.nl
www.samentegeneenzaamheid.nl

Financien

OP ORDE
Mensen die hulp nodig hebben met het ordenen van hun administratie kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van Op Orde. Om verschillende redenen kan de post zich soms zo ver opstapelen dat het overzicht zoek raakt. Hierdoor raken mensen het zicht kwijt op hun administratie en weten niet meer welke facturen nog betaald moeten worden. De vrijwilligers van Op Orde zoeken de post uit en bedenken samen met u een systeem om de post voortaan te ordenen.

Het CLIP heeft iedere morgen spreekuur van 9.00-11.00 uur (Dienstencentrum in De Haven,

Op de Ree 161) en via telefoonnummer 033-2992922

Stichting Diaconaal Interkerkelijk Noodfonds Bunschoten
Voor mensen die financiële ondersteuning nodig hebben en niet aan een kerk verbonden zijn, kan in bijzondere omstandigheden via De Boei of De Lingt een aanvraag gedaan worden.

Voor particulieren:

PLANGROEP
Stadsspui 1
3752 CL Bunschoten-Spakenburg
Telefoon: 14 033 (dagelijks bereikbaar via het nummer van de gemeente)
De medewerker van Plangroep is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag om de week.

Interkerkelijk noodfonds
Aanvraag via de Boei of De Lingt, voor mensen die financiële ondersteuning nodig hebben en niet aan een kerk verbonden zijn.

Advies:
– overleg altijd met uw collega-diaken
– Het is altijd mogelijk om te bellen met de Boei voor overleg en advies. Dit kan anoniem. Wilt u toch graag naam en toenaam noemen vraag dan toestemming aan de het betreffende kerklid. Ook een gezamenlijk gesprek met kerklid, diaken en De Boei is mogelijk.

Als er meer nodig is dan financiële hulp kunt u contact opnemen met De Boei/De Lingt

page2image1625488

Voor mensen met een eigen bedrijf:

Zuidweg & partners B.V.

Graaf Florislaan 40,
1217 KM Hilversum
Telefoon: 035-538 5350
Bereikbaar maandag-vrijdag van 9.00-17.00 uur

www.schuldhulpmaatje.nl

Psychische problematiek

Psychische problemen komen veel voor. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor problemen als depressie, angsten, burn-out en agressie.

https://www.113.nlm – zelfmoordpreventie

https://www.eleos.nl/locaties/bunschoten/ – pychische hulpverlening

Ouder worden

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven ingrijpend. Veranderingen waar steeds meer sprake is van verlies. Verlies van geliefden, verlies van gezondheid en vaak ook financiële beperkingen. Al deze veranderingen vragen aanpassing aan de nieuwe levensomstandigheden en verwerking van wat voorbij is.

https://www.dehaven.nu

https://www.welzin.nl/in-de-regio/bunschoten-spakenburg/ – dagbesteding

https://bunschoten.socialekaartnederland.nl/organisaties/protestants-christelijke-ouderen-bond-afdeling-bunschoten-spakenburg-bunschoten-spakenburg

Huiselijk geweld

Als geweld wordt gepleegd door een familielid of iemand uit de huiselijke kring spreken we van huiselijk geweld.

https://veiligthuis.nl 

https://www.bunschoten.nl/sociaal-team-de-lingt

Het kan gaan om:

  • fysiek geweld, zoals slaan, stompen en schoppen, vastbinden, afranselen, aan de haren trekken, verwonden met scherpe voorwerpen;
  • seksueel geweld: zoals aanranding en verkrachting, het dwingen tot ongewenste seksuele handelingen (ook met derden) en het gedwongen bekijken van pornobeelden;
  • psychisch geweld, zoals bedreigen, stalken, beledigen, intimideren, treiteren, verwaarlozen en vals beschuldigen.
Huwelijk en relatie

Zelfs in de beste relaties komen ergernissen en ruzie voor. Dat is op zich geen reden tot om je zorgen te maken. Eenmaal uitgesproken gaat het daarna vaak zelfs weer beter in je relatie. Maar als het niet goed lukt om samen een ergernis of een ruzie uit te spreken, kan dit uitgroeien tot relatieproblemen en een gevoel van dat je uit elkaar groeit. Het vertrouwen in elkaar kan een flinke deuk oplopen. De communicatie is hierdoor nog moeizamer geworden en er ontstaat een negatieve spiraal, waarin een oplossing ver weg lijkt.

www.levleven.nl – Madelon Meester

www.kingdomcare.nl – Ewout van de Groep

www.healyourheart – Erika Koelewijn

 

Rouw- en verliesverwerking

Iedereen krijgt vroeg of laat met rouw en verlies te maken. Maar iedereen verwerkt zo’n verlieservaring op een eigen manier. Toch zijn er over het algemeen wel fasen te onderscheiden die nodig zijn om het verlies uiteindelijk te accepteren en verder te kunnen gaan met het leven.

Scheidingen

Vaak zijn er al lange periodes van relatieproblemen aan vooraf gegaan, voordat mensen kiezen om te scheiden. Maar ook na deze beslissing duurt het vaak nog een tijd voordat de scheiding achter de rug is. Tijdens deze tijd komt er veel op jou en jouw gezin af. Over allerlei zaken moet nog met elkaar overlegd worden. Neem bijvoorbeeld de omgangsafspraken, als je kinderen hebt, of de financiële afwikkeling van de scheiding. 

Verslavingen

Je zoekt informatie over verslaving. Misschien omdat je je zorgen maakt om iemand in je omgeving of omdat je je zorgen maakt over jezelf. In alle gevallen is het dapper en goed dat je deze stap al zet om meer te weten te komen over verslaving.

www.waypoint-bunschoten.nl

Werk

Werk zorgt niet alleen voor inkomsten, voor veel mensen geeft werk ook voldoening en structuur in hun leven. Het kan je helpen jouw eigen kwaliteiten te ontdekken en te versterken, je grenzen te leren kennen en contact met mensen te hebben. Maar werk kan ook spanning opleveren.

De BOEI 

De Boei - Sociaal Werk Bunschoten

Bikkersweg 30
3752 WV Bunschoten

Telefoon: 033-299 29 22
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur e-mailadres: [email protected]

CLIP

Voor alle vragen op het gebied van financiën, wonen, wonen, zorg, welzijn en vervoerkunnen alle inwoners van Bunschoten terecht bij de vrijwilligers van het Client informatiepunt

Bikkersweg 30
3752 WV Bunschoten

Telefoon: 033-299 29 22
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur
E-mailadres: [email protected]

Formulierenhulp

Als aanvulling op het aanbod van het CLIP is er de Formulierenhulp. 

Deze vrijwilligers helpen met het invullen van formulieren. Denk hierbij aan formulieren om toeslagen of bijstand aan te vragen. Ook kunnen ze helpen met het opstellen van een bezwaarschrift. 

Telefoon: 033-2992922 Willemien Kamphuis

Op orde

Mensen die hulp nodig hebben met het ordenen van hun administratie kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van Op Orde. Om verschillende redenen kan de post zich soms zo ver opstapelen dat het overzicht zoek raakt. Hierdoor raken mensen het zicht kwijt op hun administratie en weten niet meer welke facturen nog betaald moeten worden.

De vrijwilligers van Op Orde zoeken de post uit en bedenken samen met u een systeem om de post voortaan te ordenen.

Het CLIP heeft iedere morgen spreekuur van 9.00-11.00 uur (Dienstencentrum in De Haven, Bikkersweg 30) en via telefoonnummer 033-2992922