Wat is de Genadebron?

De Genadebron is een interkerkelijke missionaire organisatie die zich richt op de opdracht binnen Spakenburg. Wat kunnen we doen om mensen in Spakenburg bij Jezus (terug) te brengen ? En wat kunnen we met onze tijd en rijkdom doen voor de minder bedeelden in en buiten het dorp? Alles in opdracht van onze verlosser, Jezus Christus. We willen heel concreet met elkaar in actie komen, zoals Hij dat van ons vraagt.

Voor de duidelijkheid, de Genadebron is geen nieuwe kerkstroming, het is een interkerkelijk initiatief die van binnenuit de kerken wil werken aan eenheid en naar buiten gericht is. Het initiatief is  een toevoeging en  geen vervanging van de bestaande kerken. Wij richten ons niet op de verschillen tussen de kerken, maar op de overeenkomsten. We zoeken de eenheid in Jezus Christus. Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken!

Wij willen de huidige kerken helpen om projecten op te starten, waarbij juist een eenheid gewenst is om diverse doelen te realiseren. Daarbij zullen wij maximaal willen samenwerken met huidige organisaties. De Genadebron is een overkoepelende organisatie.  Hierdoor wordt op een efficiënte en effectieve wijze een missionair initiatief  geactiveerd.
Ons initiatief is  geslaagd als we in ons dorp overbodig zijn!

In Christus met elkaar verbonden en met een liefdevolle genadegroet,

De Genadebron

Ps. Ben je belangstellend, wil je meer weten, bekijk dan dit Word document.